Chế tạo đường ống áp lực tại công trường thuỷ điện Sơn La

Chế tạo đường ống áp lực tại công trường thuỷ điện Sơn La
Chế tạo đường ống áp lực tại công trường thuỷ điện Sơn La