Chấm dứt HĐLĐ trước hạn đối với ông Lê Đăng Thuận - Phó Tổng Giám đốc công ty